Kontakta oss direkt 0709-823962

Kontrolltjänster

Trött på ständigt svinn och förlorade intäkter?


Vi har lösningen! Med välutbildad och certifierad personal hjälper vi dig med alla dina problem rörande; svinn, kvalitet och säkerhet


KONTROLLTJÄNSTER

Skarpsynthet.  Noggrannhet.  Flexibilitet

Eagleyes Kontrolltjänster är specialiserade på kontroller av svinn, kvalitet och säkerhetsrutiner hos företag i ett flertal branscher. Vår målsättning är att sänka utgifter och höja kvaliten samt säkerheten hos våra kunder.

Idag är det många företag som lider stora förluster, orsakat av svinn, dålig kvalitet och bristande säkerhetsrutiner.

Eagleyes Kontrolltjänster har välutbildad och certifierad personal med många års erfarenhet.


Våra Kontrolltjänster

Leveranskontroll

Försäljningskontroll

Utpasseringskontroll

Kassarevision

Säkerhetsrådgivning

Inventering

Mystery Shopping

Parkeringsövervakning

Kamerainstallationer

Spaning

IT-SäkerhetLeveranskontroll

Upptäcka och förebygga avvikelser vid leveranser. Vid lageringången övervakas allt gods till butik. Vi kontrollerar noggrant hela försändelsen, där kvantitet och kvalitet bedöms och kontrolleras mot lämnad följesedel. 

Syftet är att signalera till leverantörer att butiken ser allvarligt på medvetna såväl som omedvetna avvikelser och prioriterar högsta noggrannhet 

Utpasseringskontroll

Kontroll av personal när de passerar ut genom personal utgången. Kontroll av påsar och väskor. Kontroll av eventuella inköp mot kvitto. 

Syftet är att förebygga stölder och felaktigheter. Förebygga att personal avslutar sitt arbetspass innan schemalagd tid och låter annan personal stämpla ut. Se om personal alltid använder personal utgången vid hemgång.

Försäljningskontroll

Provköp, Testköp och Kassakontroll med fokus på kassahantering. Vår personal besöker uppdragsgivarens enheter och gör inköp av varor. De kontrollerar noga att kassapersonalen registrerar rätt belopp i kassan och tar emot betalning på korrekt sätt i enlighet med företagets regler. I vårt koncept brukar vi kombinera denna kontroll med en kvalitetskontroll som ett mervärde.

Syftet är att upptäcka och framförallt förebygga oegentligheter från personal i kassan.

Kontakta oss!

För ett förutsättningslöst möte. Så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag rörande svinn, kvalitet och säkerhet.


info@eagleyes.se  

www.eagleyes.se

Tel 0709-823962© 2021 Eagleyes Kontrolltjänster.                                                                           
Godkända och licensierade av Länstyrelsen att utföra kontrolltjänster
Namn E-post Meddelande Skicka in