Kontakta oss direkt 0709-823962

Eagleye kontrolltjänster

Våra Tjänster


IT-Säkerhet

Kontakta richard@eagleyes.se för mer info gällande detta område.

Leveranskontroll

Upptäcka och förebygga avvikelser vid leveranser. Vid lageringången övervakas allt gods till butik. Vi kontrollerar noggrant hela försändelsen, där kvantitet och kvalitet bedöms och kontrolleras mot lämnad följesedel.

Under ett besök, kontolleras vikter, antal, temperaturer och all övrig kvalitetssäkring noga. Vi utbildar även personal och ger rådgivning för att optimera företagets verksamhet rörande svinn, dålig kvalitet och säkerhet.

Som kund hos oss får du också lättläst och tydlig statistik på svinnet och de förlorade intäkterna månadsvis.

 

Försäljningskontroll

Provköp, Testköp och Kassakontroll med fokus på kassahantering. Vår personal besöker uppdragsgivarens enheter och gör inköp av varor. De kontrollerar noga att kassapersonalen registrerar rätt belopp i kassan och tar emot betalning på korrekt sätt i enlighet med företagets regler. I vårt koncept brukar vi kombinera denna kontroll med en kvalitetskontroll som ett mervärde.

Utpasseringskontroll

Kontroll av personal när de passerar ut genom personal utgången. Kontroll av påsar och väskor. Kontroll av eventuella inköp mot kvitto. 

Kassarevision

Kontroll tillsammans med kassapersonal behållningen av kontanter i kassaskåp, växelkassor och dagsredovisning.

Säkerhetsrådgivning

Kontroll i butik, utanför butik, lager och lastbrygga.

Inventering

Besöker butik för kontroll mot butikens lager saldo i de olika avdelningarna. 

Mystery Shopping

En Mystery Shopper besöker uppdragsgivaren som en vanlig kund och rapporterar enligt ett frågeformulär som gemensamt utformats utifrån önskat fokus. Kvalitetsmätningar, undersökningar, provköp, testköp. Mystery Shopping är en tjänst som tillämpas av de allra flesta företag som jobbar aktivt med att kontrollera/mäta kvaliten på sina tjänster, personal och produkter.

Parkeringsövervakning

Vi kontrollerar och bevakar er parkeringsplats under de tider ni anser ha mest problem.

Kamerainstallationer

Problem med svinn eller stölder? Vi installerar marknadens bästa utrustning.

Spaning

Kontakta oss för mer info gällande detta område.Kontakta oss direkt 0709-823962

info@eagleyes.se

Måndag-fredag: 8:00-18:00